przegląd hodowlany – grupa VIII

W dniu 13 czerwca odbędzie się przegląd hodowlany dla VIII Grupy FCI.

Zgłoszenia i opłaty do środy (10 czerwca).

Prosimy o zabranie ze sobą oryginałów rodowodów, legitymacji członka z potwierdzeniem opłaty składki za 2020 rok oraz potwierdzenia opłaty za przegląd.

Właściciele psów spoza Oddziału Wrocław muszą posiadać zgodę ze swojego oddziału macierzystego.

Szczegóły dotyczące rozpiski godzinowej będą przekazane właścicielom psów po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

przegląd hodowlany gr IX

W dniu 7 czerwca odbędzie się przegląd hodowlany dla Grupy IX FCI.

Sędzia Adam Chabik (w przypadku zgłoszenia pudla – do uzgodnienia)

Zgłoszenia i opłaty do piątku (5 czerwca).

Prosimy o zabranie ze sobą oryginałów rodowodów, legitymacji członka z potwierdzeniem opłaty składki za 2020 rok oraz potwierdzenia opłaty za przegląd.

Właściciele psów spoza Oddziału Wrocław muszą posiadać zgodę ze swojego oddziału macierzystego.

Szczegóły dotyczące rozpiski godzinowej będą przekazane właścicielom psów po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

Przegląd hodowlany I i V FCI

W dniu 7 czerwca odbędzie się przegląd hodowlany dla Grupy I i V FCI. Sędzia Aleksandra Lubaszka. Zgłoszenia i opłaty do środy (3 czerwca).

Prosimy o zabranie ze sobą oryginałów rodowodów, legitymacji członka z potwierdzeniem opłaty składki za 2020 rok oraz potwierdzenia opłaty za przegląd.

Właściciele psów spoza Oddziału Wrocław muszą posiadać zgodę ze swojego oddziału macierzystego.

Szczegóły dotyczące rozpiski godzinowej będą przekazane właścicielom psów po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

Egzaminy PT / BH / IGP / testy psychiczne (bez ON)

Zapraszamy na egzaminy PT / BH / IGP i testy psychiczne wszystkich ras (bez owczarków niemieckich). Data: 27.06.2020 godz.: 09:00
Sędzia: Dariusz Kmiecik
Pozorant: Pavel Markusek

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do egzaminów jest:
– dokonanie opłaty za udział w imprezie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link poniżej). Zgłoszenia wysyłane w innej formie nie będą przyjmowane
– posiadanie książeczki startowej (można ją kupić w biurze oddziału przy ul. Leszczyńskiego 7. Koszt: 12zł)
Ponadto każdy uczestnik powinien przynieść ze sobą:
– rodowód
– aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie
– potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej za rok bieżący.
Brak w/w dokumentów może skutkować niedopuszczeniem psa do oceny!

Numer konta bankowego: PKO BP VII O/Wrocław 34 1020 5242 0000 2602 0019 8408
Testy: 60,00 zł, egzaminy: 125,00 zł
Tytuł przelewu: opłata za …… + imię i nazwisko
Potwierdzenie przelewu prosimy przesłać na adres: zkwp.wroclaw@gmail.com

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/YyGtS1uQHFf9p8WY6
Uwaga! w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego psa, dla każdego wypełniamy OSOBNY formularz!
Zapisy wraz z opłatami przyjmujemy w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do 18.06.2020 do godz. 22:00. Po tym czasie formularz nie będzie dostępny.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o wiadomość na adres zkwp.wroclaw@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Link do wydarzenia

Uprawnienia hodowlane

Osoby chętne, które chcą uzyskać uprawnienia hodowlane dla swoich psów serdecznie zapraszamy na przeglądy kwalifikujące do hodowli!

Przeglądy poszczególnych grup FCI, będą odbywały się sukcesywnie w miarę napływania zgłoszeń (min. logistyczne to 5 psów na grupę FCI). Zgłoszenie psa wymaga wypełnienia i odesłania na adres mailowy biuro@zkwpwroclaw.pl zamieszczonego poniżej formularza  (jak również w plikach do pobrania w zakładce Oddział).  Prosimy z zapoznanie się z informacjami poniżej dotyczącymi zasad organizacji przeglądów:

Formularz zgłoszenia_edytowalny

Komunikat ZG z dn.29.04.2020

Zasady organizacji Przeglądu

Wznowienie działalności Biura

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 maja b.r. wznawia działalność Biuro Oddziału. Przyjmowanie interesantów wtorek – piątek w godz. 15:00-19:00, w poniedziałki 11:00-13:00 ze szczególnym zachowaniem środków ostrożności przy COVID-19. Działalność Sekcji na razie jest zawieszona. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się z Kierownikiem danej sekcji.

Testy psychiczne i przegląd hodowlany

W sobotę 23 maja 2020 na Ośrodku Szkolenia Psów ZKwP na Niskich Łąkach odbędą się testy psychiczne dla wszystkich ras (z ON) oraz przegląd hodowlany dla Owczarków niemieckich.
W niedzielę 24 maja 2020 od godz. 10:00 odbędzie się przegląd hodowlany terierów i chartów – sędzia Jarosław Grunt.
Szczegółowe informacje wkrótce!
Ilość psów limitowana ze względu na ograniczenia z powodu epidemii COVID-19, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłaszanie na przegląd hodowlany mailem na formularzu zamieszczonym na stronie Oddziału w terminie do 20 maja 2020 (środa).

Przegląd hodowlany

Osoby zainteresowane przeglądem hodowlanym psów/suk proszone są o przesyłanie mailem do Biura i Kierownika Sekcji wypełnionego formularza zgłoszenia (do pobrania ze strony) celem weryfikacji uprawnień. Dla psów ras objętych dodatkowymi wymogami hodowlanymi niezbędne jest ich spełnienie.
Terminy przeglądów będą ogłaszane na stronie w miarę napływania zgłoszeń.